Ivana Molotová je absolventkou súkromných výtvarných hodín od BEAUTIFUL ART gallery pod vedením uznávaného, nezávislého slovenského umelca Didier Le Mar ©. Jej výtvarný progres nastal od 2019 kde sa začal v jej tvorbe prejavovať veľmi zaujímavý fantazijno-realistický pohľad na maľbu. Jej portfólio, ktoré bolo vyhotovené počas individuálnych štúdii na súkromných výtvarných hodinách potvrdzuje jej zdatnosť a správne smerovanie jej tvorby. Využité techniky pri maľbe sú olej a akryl, výtvarný jazyk je impresionisticko-moderná krajinomaľba a magicko fantazíjne stvárnenie scén a krajín. Veľmi krásne zvláda aj religiózne námety s kresťanskou tématikou. Jej najväčšou inšpiráciou je príroda. Samotná tvorba odzrkadľuje radosť z tvorby. Diela rozvíjajúcej sa výtvarníčky Ivany Molotovej sú úprimné a hravé. Od roku 2022 tvorí aj abstraktrné výtvarné diela, koré sú plné farebných kontrastov. Od roku 2022 je aktívnou členkou KLUBU SLOVENSKÝCH VÝTVARNÍKOV BEAUTIFUL  ART (K.S.V.B.A).